Adgangskontroll

Vi leverer og monterer flere typer elektronisk adgangskontroll med kort, brikke eller kode. Disse passer til de fleste bygg, både store og små, og tilpasses kundens ønsker og behov. Et av systemene vi leverer er:

Når du velger å investere i et sikkerhetssystem skal du ikke kjenne deg låst til én løsning, men kunne vokse i ditt system på en veltilpasset måte, og vite at det er fremtidsrettet.

I ARX kan du få et avansert online system med høy sikkerhet sammen med brukervennlige offline lesere. Vi kaller det tilpasset sikkerhet – riktig sikkerhet på riktig dør. Du får et optimalt sikkerhetssystem som dessuten er kostnadseffektivt.

Ved at ARX kan kombinere adgangssystem og innbruddsalarm i samme system skaper man sikkerhet og trygghet i de fleste anlegg fra små enkle bygg til store komplekse anlegg med mange geografisk spredte bygg.TS 1000 Online/Offline kortlås fra Trio Ving

TS 1000 Systemserien består av frittstående kortlåser, kortlesere og skaplåser som benytter MIFARE® berøringsfri leseteknologi. Disse enhetene kan enkelt kombineres med andre systemer, for eksempel on-line adgangskontroll og betalingssystemer. Både MIFARE® Classic 1K og 4K kort og brikker kan benyttes, og man kan fritt velge hvilke av MIFARE® sektorene som skal benyttes til systemets data.

Dette medfører at det er enkelt å tilpasse seg andre systemer på samme kort. Kortlåser, kortlesere og skaplåser er komponenter i et offline adgangssystem som blir administrert av Windows-basert programvare med norske tekster og menyer.

Med «offline adgangssystem» menes et system der enhetene ikke er knyttet til hverandre med kabel, men som allikevel har funksjoner som gjør det mulig å overføre data mellom PC og dører på en enkel måte.

Kortlåsene i TS 1000 serien er beregnet på montering i selve dørbladet og har innebygget berøringsfri leseenhet, flashminne, realtidsklokke, kalender og strømforsyning i form av batterier. Kortlåsene består av et utvendig- og et innvendig skilt, samt vridere. All elektronikk, batterier og sperreelement for låsefunksjonen er av sikkerhetsmessige hensyn plassert i det innvendige skiltet. Det utvendige skiltet inneholder den berøringsfrie leseenheten og leveres forberedt for montering av oval sylinder for mekanisk nøkkeloverstyring.

Kontakt oss

Kenneth Salomonsen

Montør:
adgangskontroll/ overvåkning/elektronikk
Kontor: 760 80 999
Mobil: 970 12 184

Våre åpningstider er:
Mandag – Fredag : 08.00 – 16.00

Besøksadresse:
Havnegata 13, 8372 Gravdal

Vakttelefon: 08877