Adgangskontroll

Vi leverer og monterer flere typer elektronisk adgangskontroll som brukes med kort, brikke eller kode til de fleste bygg, store og små,  tilpasset kundens ønsker og behov.

En av adgangskontrollene vi leverer er :

TS 1000 Offline kortlås fra Trio Ving

TS 1000 Systemserien består av frittstående kortlåser, kortlesere og skaplåser som benytter MIFARE®
berøringsfri leseteknologi. Disse enhetene kan enkelt kombineres med andre systemer, for eksempel on-line adgangskontroll og betalingssystemer. Både MIFARE® Classic 1K og 4K kort og brikker kan benyttes, og man kan fritt velge hvilke av MIFARE® sektorene som skal benyttes til systemets data.

Dette medfører at det er enkelt å tilpasse seg andre systemer på samme kort. Kortlåser, kortlesere og skaplåser er komponenter i et off-line adgangssystem som blir administrert av en Windows-basert programvare med norske tekster og menyer.

Med «off-line adgangssystem» menes et system der enhetene ikke er kabelmessig
knyttet til hverandre, men som samtidig har funksjoner som gjør det mulig å overføre data mellom PC og dører på en enkel måte.

Kortlåsene i TS 1000 serien er beregnet på montering i selve dørbladet og har innebygget berøringsfri
leseenhet, flashminne, realtidsklokke, kalender og strømforsyning i form av batterier. Kortlåsene består av et utvendig- og et innvendig skilt, samt vridere. All elektronikk, batterier og sperreelement for
låsefunksjonen er av sikkerhetsmessige hensyn plassert i det innvendige skiltet. Det utvendige skiltet
inneholder den berøringsfrie leseenheten og leveres forberedt for montering av oval sylinder for mekanisk nøkkeloverstyring

Velkommen til oss

Våre åpningstider er:
Mandag – Fredag : 08.00 – 16.00

Besøksadresse:
Havnegata 13, 8372 Gravdal

Telefon: 760 80 999
Vakttelefon: 08877

Kontaktskjema

ANSATTE

Sture Larsen
Daglig leder
Kontor: 760 80 999
Mobil: 906 99 320
E-post: Sture Larsen

Sture-Larsen-Lofoten-Las

Lennart Brøndbo-Johansen
Montør
Kontor: 760 80 999
Mobil: 920 90 422
E-post: Lennart

Lennart Brondbo-Johansen

Andreas Waggestad Havnes
Montør
Kontor: 760 80 999
Mobil: 994 61 555
E-post: Andreas