Skifte av låsesylinder

Skal du skifte låsesylinder er det tryggest å få en låsesmed til å fikse det. Da er du sikker på at det blir skikkelig gjort, og at du får en kvalitetslås som er FG-godkjent.

Det betyr at låsen innfrir krav til sterkere sikring mot innbrudd, bl.a. dirkesikring og borsikring.

FG-godkjente låsesylindre tilfredsstiller også forsikringsselskapenes krav til sikkerhet og er grundig testet av fagpersoner. Bruk av FG-godkjente låser kan i tillegg gi rabatt på forsikringspremien eller redusert egenandel ved skade dersom alle FGs regler i øvrig er oppfylt. Det hjelper vi deg med å finne ut av.