SERVICEAVTALER

Statlige forskrifter krever årlig ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, bygningsdeler, fyringsanlegg m.v.

Dette skal i henhold til «Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn» gjøres av kvalifisert personell.

Lofoten Låsservice tilbyr servicekontrakter for årlig vedlikehold, hvorpå det blir utstedt et dokument som viser at nødvendige tester og service er gjennomført.

La våre fagfolk ta seg av dette.

Årlig vedlikehold forebygger og kan være med på å redusere kostnader.

 

Ta kontakt  for en serviceavtale.

Velkommen til oss

Våre åpningstider er:
Mandag – Fredag : 08.00 – 16.00

Besøksadresse:
Havnegata 13, 8372 Gravdal

Telefon: 760 80 999
Vakttelefon: 08877

ANSATTE

Lennart Brøndbo-Johansen
Daglig leder
Kontor: 760 80 999
Mobil: 920 90 422
E-post: Lennart

Lennart Brondbo-Johansen

Sture Larsen
Montør
Kontor: 760 80 999
Mobil: 906 99 320
E-post: Sture Larsen

Sture-Larsen-Lofoten-Las

Kenneth Salomonsen
Montør
Kontor: 760 80 999
Mobil: 970 12 184
E-post: Kenneth

Thomas Rafaelsen
Montør
Kontor: 760 80 999
Mobil: 413 29 910
E-post: Thomas