Serviceavtaler

Statlige forskrifter krever årlig ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, bygningsdeler, fyringsanlegg m.v.

Dette skal i henhold til «Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn» gjøres av kvalifisert personell.

Lofoten Låsservice tilbyr servicekontrakter for årlig vedlikehold, hvorpå det blir utstedt et dokument som viser at nødvendige tester og service er gjennomført.

La våre fagfolk ta seg av dette.

Årlig vedlikehold forebygger og kan være med på å redusere kostnader.

 

Ta kontakt for en serviceavtale