SERVICEAVTALER

Statlige forskrifter krever årlig ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, bygningsdeler, fyringsanlegg m.v.

Dette skal i henhold til «Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn» gjøres av kvalifisert personell.

Lofoten Låsservice tilbyr servicekontrakter for årlig vedlikehold, hvorpå det blir utstedt et dokument som viser at nødvendige tester og service er gjennomført.

La våre fagfolk ta seg av dette.

Årlig vedlikehold forebygger og kan være med på å redusere kostnader.

Ta kontakt  for en serviceavtale.

Kontakt oss

Lennart Brøndbo-Johansen

Daglig leder / Låsesmed
Kontor: 760 80 999
Mobil: 920 90 422

Våre åpningstider er:
Mandag – Fredag: 
08.00 – 16.00

Besøksadresse:
Havnegata 13, 8372 Gravdal

Vakttelefon: 08877