Sikring mot innbrudd

Fysisk sikring av dører og vinduer er det viktigste tiltaket du kan gjøre for å beskytte mot innbrudd. En stor del av innbrudd skjer uten at tyven har trengt å bruke noen krefter, for eksempel fordi døren er ulåst, vinduer står åpne eller at nøkkelen ligger under dørmatta.  Risikoen for innbruddstyven blir større når det tar lengre tid og medfører mer støy å bryte seg inn. Alt som gjør det vanskeligere å bryte seg inn øker sjansen for at tyven går videre til neste hus.

Monter sylinderlås på de dørene som er mest utsatt for innbrudd som kjeller- og terrassedører. Har du sikringsbeslag på vinduene kan du lufte om natta uten å være redd for at noen skal komme inn.

Vi har sikret et betydelig antall bedrifter, forretninger og boliger i Lofot-området i snart 30 år. Vi kartlegger behovet og leverer og monterer alt som skal til for å sikre din bolig. Vi tar din sikkerhet på alvor!