LAST NED VÅR LOGO

Logo og tilhørende grafiske elementer er beskyttet merkevare for Lofoten Låsservice og kan ikke benyttes uten tillatelse. Ved nedlasting av logoer så er filtypene avgjørende for hvilket bruksområde disse får. Det skilles mellom profesjonell bruk i media, aviser, trykking og enklere bruk som i PowerPoint, Word og epost.

Spørsmål rundt brukstillatelser kan sendes til  eller til vårt Reklamebyrå Promo Norge,  

Lofoten Lås logo - Office 365

Dette er en pixelbasert logo og må aldri benyttes til trykksaker. Kun digitale flater.

Lofoten Lås logo - Vektorisert logo CMYK

Dette er en vektorisert logo og skal benyttes til trykksaker, logo på arbeidstøy, annonser etc. Analoge flater.

TrioVing logo - Office 365

Dette er en pixelbasert logo og må aldri benyttes til trykksaker. Kun digitale flater.

TrioVing logo - Vektorisert logo CMYK

Dette er en vektorisert logo og skal benyttes til trykksaker, logo på arbeidstøy, annonser etc. Analoge flater.

Kontakt oss

Lennart Brøndbo-Johansen

Daglig leder / Låsesmed
Kontor: 760 80 999
Mobil: 920 90 422

Våre åpningstider er:
Mandag – Fredag: 
08.00 – 16.00

Besøksadresse:
Havnegata 13, 8372 Gravdal

Vakttelefon: 08877