Forebyggende brannvern

Forebyggende brannvern minimerer risikoen for at det begynner å brenne. Om det allikevel oppstår brann og man ikke får slokket selv, er det svært viktig å kunne evakuere raskt og på en sikker måte. For eksempel skal minst én rømningsvei føre ut i det fri. At rømningsveier og nødåpning av dører markert med grønne bokser fungerer kan bety forskjellen mellom liv og død når det begynner å brenne.

Vi utfører befaring og utarbeider forslag med tanke på forebyggende brannvern og rømningsveier. Vi leverer og monterer alt nødvendig utstyr og kontrollerer at alt fungerer som det skal. Kontakt oss i dag for en befaring. Den dagen ulykken oppstår er det for sent.