TJENESTER

Ta gjerne kontakt dersom du har behov for:

 • Nøkkelfiling
 • Etterlevering av systemnøkler
 • Sikkerhetsbefaring
 • Service og prosjektering
 • Konsulentvirksomhet
 • Prosjektering av nybygg
 • Prosjektering av bygg
 • Opplæring
 • Beslag og sylindre
 • Elektronisk avlåsing
 • Dørstyring
 • Bygging av låsesystem
 • Montering og service
 • Reparasjon/sikring etter innbrudd
 • Sikring mot innbrudd
 • Reparasjon av lås
 • Forebyggende brannvern

Nøkkelfiling.

Vi har eget verksted for produksjon av systemnøkler og låser. Her skreddersyr vi løsninger for hver enkelt kunde.

Etterlevering av systemnøkler.

I bedrifter er det alltid behov for etterleveringer i forbindelse med tap av nøkler, nye ansatte, omorganiseringer, ombygging eller nybygg.

Vi har kort leveringstid på de fleste typer lås og nøkler.

Skjema for etterbestilling av nøkler >

Sikkerhetsbefaringer

Vi utfører sikkerhetsbefaring på ditt bygg etter nærmere avtale.

Viktig å sjekke før du skifter lås >

Service og prosjektering

Vi utfører service på eksisterende utstyr hos kunder, prosjektering på nybygg eller eksisterende bygg.

Konsulentvirksomhet

Vi utfører konsulentvirksomhet i forbindelse med valg av låssystem og sikring av nye og eksisterende bygg.

Bygging av låsesystem

Vi utarbeider og leverer låsesystemer etter kundens ønsker og behov.

Montering og service

Vi monterer utstyr for avlåsning og sikring. Vi utfører service på de fleste typer elektriske døråpnere og elektroniske låssystemer.

Skifte av låsesylinder

Reparasjon/Sikring etter innbrudd

Vi bistår med utskifting av ødelagt utstyr og sikring i forbindelse med innbrudd.

Sikring mot innbrudd

Reparasjon av lås

Vi har eget verksted for reparasjon av lås og sylindre.

Forebyggende brannvern

Vi utfører befaring og utarbeider forslag med tanke på forebyggende brannvern og rømningsveier. Vi leverer og monterer også utstyr for dette.

Kontakt oss

Lennart Brøndbo-Johansen

Daglig leder / Låsesmed
Kontor: 760 80 999
Mobil: 920 90 422

Våre åpningstider er:
Mandag – Fredag: 
08.00 – 16.00

Besøksadresse:
Havnegata 13, 8372 Gravdal

Vakttelefon: 08877